Saturday, 24/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS SƠN HÀ - PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Xuân Hiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Xuân Hiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Dương Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn