Saturday, 24/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS SƠN HÀ - PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Phạm Công Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Từ Tấn Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Nhật Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ khoa học tự nhiên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Phạm Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Đinh Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn