Thứ bảy, 24/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS SƠN HÀ - PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Phạm Công Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Đỗ Thị Xâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ khoa học xã hội
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Bùi Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán-Tin
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Từ Tấn Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Nhật Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ khoa học tự nhiên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khoa học xã hội
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Phạm Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn