Saturday, 24/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS SƠN HÀ - PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Xuân Hiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Xuân Hiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Phạm Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   văn thư
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Đức Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Đinh Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn
 • Vũ Thị Kim Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   02433855684
  • Email:
   c2sonha-px@hanoiedu.vn